Pożywienie epigenetyczne. Co to takiego?


Pokarm epigenetyczny.  Brzmi to bardzo tajemniczo.
Co to takiego więc jest?
Zacznijmy może od początku.  Od definicji: co to jest epigenetyka?

      Epigenetyka jest nauką o procesie przekazywania informacji z DNA na wytwarzane w organizmie białka i kwasy rybonukleinowe. Bada czynniki mające bezpośredni wpływ na ten proces.
      
      Nasz organizm, nasze komórki ciągle są odnawiane. Stare, zużyte, zniszczone są wydalane a na ich miejsce powstają nowe. I bardzo ważne jest, żeby ten proces przekazywania informacji był niezakłócony. Ponieważ zamiast spodziewanego białka możemy otrzymać zupełnie, ale to zupełnie inne.
      Na tę transmisję ma wpływ, jak się okazuje wiele czynników np. psychika, stres, doświadczenie życiowe a także dostarczenie odpowiednich składników pokarmowych czyli po prostu dieta. Tym właśnie zajmuje się z kolei nutrigenomika.  Bada ona w jaki sposób to co jemy wpływa na proces przekazywana genów i jakie zmiany, skutki powoduje to dla organizmu, a więc zdrowotne czy chorobowe.
      Jednym z jej celów jest opracowanie indywidualnej diety zmniejszającej ryzyko choroby i poprawiającej stan zdrowia.
      Jak z tego wynika odpowiednia dieta, dostarczenie organizmowi potrzebnych materiałów do budowania przy jednoczesnym jak największym blokowaniu tych niepotrzebnych czy wręcz szkodliwych, trujących  jest bardzo ważna.
      Świetnym przykładem wpływu pożywienia na sterowanie przekazywaną informacją jest rozwój roju pszczelego.  Larwy pszczele na początku rozwoju są takie same. Dopiero później pod wpływem różnego pożywienia  - larwy karmione cały czas mleczkiem pszczelim zawierającym białko zostają królowymi, natomiast  karmione miodem i pyłkiem tylko robotnicami. To pokazuje jak ważna rolę spełnia odpowiednie pożywienie.
      A więc pokarmem epigenetycznym będzie ten pokarm, którym możemy wpływać na przekazywanie informacji z naszego genomu na wytwarzane w naszym organizmie białko i tak kształtować ten proces, aby blokował geny złe a „promował” dobre.
      Czy takie pokarmy epigenetyczne istnieją?   Tak.  Ale o tym już niedługo.